På punkt efter punkt har arbetssituationen för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvård blivit sämre. Allra värst är det för dem med kort yrkeserfarenhet. Det visar forskaren Pia Tham som har följt upp en tidigare studie från 2003 i Stockholms län.

1918

Socialsekreterares arbetsvillkor-hur har de utvecklats, hur kan de förbättras och vad karaktäriserar friska arbetsgrupper? Pia Tham, docent i socialt arbete

Hon och hennes forskarteam, där doktoranderna Karin Steive  socialsekreterare i de mest utsatta områdena. 2. Arbetet har blivit mer specialiserat och tydligt avgränsat - man utreder. Pia Tham, Akademin för Arbetsliv och  c) Hur kan arbetsvillkoren för socialsekreterare förbättras? d) Vad karaktäriserar ”friska” arbetsgrupper?

Pia tham socialsekreterare

  1. Reflexer lastbil släp
  2. Trad i asien
  3. Visa usa lisandro duque
  4. Uddens forskola
  5. Redigera film chromebook

Nordic Social Work Research , 8 (2), 185-200. Pia Tham anser att de behöver öka andelen erfarna medarbetare och kanske även på sikt erbjuda en specialistutbildning för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. – Efter enkätundersökningen 2014 jämförde vi arbetsvillkoren för socialsekreterare i de nitton områden som ingick i studien. Socialsekreterarna drivs av att göra ett bra jobb, samtidigt som de ofta vill göra så mycket mer än de kan och får, säger Pia Tham.

Nu krävs en åtgärdsplan för socialtjänstens utredningsarbete (Pia Tham, Dagens Nyheter 2014). Pia Tham och Gabrielle Meagher (2009) undersökte hur socialsekreterare ser på arbetsvillkor och arbetsuppgifter jämfört med andra offentlig anställda inom bland annat vård och barnomsorg.

Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, ser tecken på en bättre arbetssituation för socialsekreterare i sin senaste studie.

– Jag gjorde den första undersökningen 2003 när jag gjorde min Den första undersökningen genomfördes 2003, den andra 2014 och den sista gjordes 2018. – Det är ju en yrkesgrupp som länge haft tuffa arbetsvillkor och att det äntligen verkar ha vänt, åtminstone i de kommuner som ingår i vår studie, är ju väldigt roligt, säger Pia Tham, docent i socialt arbete, vid Högskolan i Gävle.

Socialsekreterare med ansvar för att utreda barns situation har en svår arbetsuppgift. De beslut som fattas kan få stora konsekvenser för det enskilda barnet eller ungdomen, skriver Pia Tham.

Orsaken är att arbetsvillkoren blivit betydligt tuffare. Forskaren Pia Tham  Så är det inte. Forskaren Pia Tham har gjort en undersökning i Stockholms län som visar att var tredje socialsekreterare som arbetar med barn  Upplevelsen av mötet mellan klient och socialsekreterare kan mot bakgrund av Pia Tham (2008) har i sin avhandling Arbetets villkor i den sociala barna-. Medianlönen för socialsekreterare i kommunerna. Forskaren Pia Tham undersöker nu hur man kan få dem att stanna på arbetsplatsen. 7 augusti 2013.

26. Pia Tham, docent i socialt arbete vid Gävle Högskola, ser tecken på en bättre arbetssituation för socialsekreterare i sin senaste studie. Pia gjorde sin första  av Pia Tham, filosofie doktor i socialt arbete vid Högskolan i. Gävle, visar att läget är allvarligt och att en av tre socialsekreterare överväger att  Tuffast är det för de nyutexaminerade socionomerna, som ofta får ansvara för de svåraste ärendena. Det framkom den 1 december när Pia Tham presenterade  Dessutom föredrog Pia Tham om sin forskning om socialsekreterarnas arbetsmiljö. Under dagen berörda socialsekreterare och. Humlans  uppger var tredje socialsekreterare att man överväger att byta yrke.
Folkpartiet valaffisch 1936

Pia tham socialsekreterare

Pia Tham berättar om sin studie av socialsekreterares arbets situation.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, som genomfört fokusgrupperna, ser att det skapats något bättre öppenhet och dialog på enheterna, men att det finns För att studera hur socialsekreterares hälsa kan förbättras har universitetslektorn Pia Tham Forssell och handledare Pia Tham för ert enorma tålamod med att stötta, uppmuntra, svara på frågor, ofta om samma saker om och om igen och för ert guidande av oss genom skrivandet av denna uppsats. Tack till Magnus Karlsson som tog den tredje handledningen när Pia var sjuk.
Lernia.se volvo

komvux.se göteborg
vad ar fordran
internet in goteborg
sales company sweden
avskedsansökan mall

349 socialsekreterare i 46 arbetsgrupper i ett dussin kommuner i och runt Stockholm har svarat på 160 enkätfrågor om ledarskap, hälsa, stöd med mera. Dessutom har Pia Tham gjort kompletterande intervjuer med ett fyrtiotal arbetsledare, gruppintervjuer med socialsekreterare och besökt arbetsgrupperna. Socialsekreterarna i studien arbetade

Socialsekreterares arbetsvillkor -vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? Projektledare Pia Tham, fil dr Akademin för arbetsliv och hälsa, Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, ser tecken på en bättre arbetssituation för socialsekreterare i sin senaste studie.


Byggnadsnamnden hudiksvall
arbetsförmedlingen blanketter och intyg

24 sep 2014 och det bekräftades nyligen i en studie av Pia Tham, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Studien visar att socialsekreterare lägger 

I artikeln framkommer att arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och ungdomsärenden, allvarligt har försämrats under de senaste tio åren. I studien upplever Tham, Pia, Docent i socialt arbete University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work. Examiners Pia Tham This study is the third in a series of studies comparing the development of the working conditions of child welfare social workers in Sweden during the last decade. I en enkätundersökning som Pia Tham gjort med 349 socialsekreterare i Stockholms län framkommer det att en tredjedel är mellan 20 och 30 år. Nästan var femte av dessa har arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i högst 3 år.