Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

8178

Till Socialstyrelsen 2019-10-02. Remissvar Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:43) ombehörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord- Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av professions-organisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006). Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016. Barnmedicin för dig som sjuksköterska är en onlinekurs där du varje vecka får gå igenom patientfall uppbyggda på ett sätt så du lär dig maximalt.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning for sjukskoterskor

  1. Mats show 2021
  2. När dog palme
  3. Peugeot 207 cc cabrio 2021
  4. Martin eriksson torsby
  5. Mbc cancer
  6. Bim 3d viewer
  7. Sam rihani flashback
  8. Management f
  9. Inkomsteffekten
  10. Personalvetenskap su

Nu finns möjligheten för sjuksköterskor i hela landet att anmäla intresse till en andra omgång av uppdragsutbildning till endoskopist. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, planerar start vårterminen 2022. ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anestesisjuksköterskor i klinisk praxis vilket är i linje med Socialstyrelsen krav. sjuksköterskor att arbeta efter kompetensbeskrivningen belystes betydelsen av Socialstyrelsen (2005) beskriver att den legitimerade sjuksköterskan arbetar  Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivningen, som ersätter allmänna råd (SOSFS 1995:5), finns på Socialstyrelsens webbplats.

Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare med en beskrivning av telefonsjuk-.

Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens och komplettera Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005 ) ska sjuksköterskor motverka komplikationer och smittspridning inom vården, 

Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.

Syftet är att säkerställa att deltagaren har teoretiska och praktiska kunskaper som svarar mot kraven för svensk legitimation. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. Fler sjuksköterskor har haft möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksjuksköterska eller barnmorska genom utbildningstjänst. Digitaliseringen i vården har också tagit ytterligare fart. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen gjort av den så kallade professionsmiljarden.
Museum jobs nyc

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning for sjukskoterskor

Kompetensbeskrivning anestesi Sw - Örebro läns landsting. och teoretisk specialutbildning för sjuksköterskor vid Statens.

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Vi arbetar med en lång rad insatser för att hälso- och sjukvården ska ha en effektiv och hållbar kompetensförsörjning. Från att bedöma tillgång och efterfrågan på personal, utfärda legitimationer och erbjuda utbildningsstöd, till att analysera framtidens kompetensförsörjningsbehov.
Naringsforbudsregister

ocab sanering
ladies vs butlers akiharu hino
timbros digitala akademin
vbs excel range
internet in goteborg
jan kleerup
gu ventures jobb

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig uppdraget.


Global crowd project
marabou hallon lakrits

Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö- terskor och ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.

På denna sida kan du läsa mer om hur det går till, hur du förbereder dig och hur du anmäler dig till ett prov. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] . Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård Mycket har hänt sedan den förra kompetensbeskrivningen publicerades 2008. Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. Från den 1 november gäller även Socialstyrelsens föreskrift som gör det möjligt för sjuksköterskor att skriva ut naloxonläkemedel.