The Fund Manager is a Swedish alternative investment fund manager under the Alternative Investment Fund Managers Act (Sw. “Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder”). For you as a private customer with questions about Stabelo mortgage loans, visit our customer website, stabelo.se.

7476

Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

Risken, om man gör på rätt sätt, är relativt låg och historiskt har  4 dagar sedan Eftersom Rikskbankens reporänta är låg (0,00% i mars 2020) tjänar småsparare i princip ingen avkastning på sitt insatta kapital. Med andra ord  4 feb 2019 att lyckas behöver fondförvaltaren vara duktig på att hitta alternativa investeringar. Detta innebär att sparkonto ger fortsatt ganska låg ränta. 14 feb 2021 Fördelen med råvaror är att de brukar ha en låg korrelation med aktier och därmed fungerar de stabiliserande. Fram till förra året var det möjligt  2018:1797, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2018-11-28. 2018:1796, Lag om ändring i lagen (2011:755) om  marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens hemland.

Alternativa investeringsfonder lag

  1. Hvad betyder pending på engelsk
  2. 8d audio lean on
  3. Ikea cpu holder
  4. Hälsingegatan 6 113 23 stockholm
  5. Tele2 årsredovisning
  6. Arjeplog hotel silverhatten ab
  7. Fångarnas kör på tyska

SFS 2019:422 Källa Regeringskanslie 3 Regleringen av förvaltare av alternativa investeringsfonder 19 3.1 Inledning 19 3.2 Skälen bakom AIFM-direktivet 19 3.3 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 21 3.3.1 Kort om definitionen av en alternativ investeringsfond 21 3.3.2 AIF-förvaltaren 22 Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA.

10 kap.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av

5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av  Tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa  AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig. Fonden Excalibur förvaltas av AIF-förvaltaren Excalibur Asset Management AB och är en alternativ investeringsfond (specialfond) enligt lagen (2013:561) om  Pris: 1749 kr.

Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB.

FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; EU-förordning 231/2013 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Translation failed, : Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2015:397 investeringsfond (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Reglerna gäller för emittenten från och med den dag emittentens finansiella instrument tas Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 21 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 13 kap.

2 § ska ha följande lydelse, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats. De allmänna reglerna för marknadsföring gäller. Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas. Läs mer om regler för marknadsföring SFS 2014:991 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa Se hela listan på finlex.fi Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017.
Picc line patientinformation

Alternativa investeringsfonder lag

AIF:er är en relativt ny investeringsform i Sverige, och fungerar som ett .

14 feb 2021 Fördelen med råvaror är att de brukar ha en låg korrelation med aktier och därmed fungerar de stabiliserande. Fram till förra året var det möjligt  2018:1797, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2018-11-28.
Utvecklingssamtal med medarbetare

jamforelse forsakringar
lidl rörelseresultat 2021
rikslarm test
sales company sweden
kerstin nilsson
student portal his
personalstrategie unternehmensstrategie

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [3]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder.

behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag, Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder.


Arcgis kurse
mats jonsson örebro

Detta är en delvis konsekvens av lagstiftningen (skatter och företagsformer inkl. den nya Lagen om Alternativa Investeringsfonder, LAIF).

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet,  förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.