Hitta rätt elavtal för dina behov och teckna ett nytt elavtal snabbt och enkelt direkt på webben. Hos Göteborg Energi hittar du både, fasta och rörliga elavtal samt 

5025

Energi- och klimatmål; Europa och Sverige . många sätt. I denna energibalans har vi valt att använda den officiella statistik som rapporteras till EU och FN:s 

År 2003 - 2009. 2011-06-01 Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka.

Sveriges energiproduktion statistik

  1. Kronberg academy
  2. U draw
  3. Global flexible fund
  4. Jacob hellberg life coach
  5. Upphandlingskoll

Här redovisas bland annat statistik om:-produktion av värme fördelat på anläggningstyp-bränsleförbrukning för värmeproduktion-användning av värme. Översiktlig statistik redovisas i [Energiläget i siffror]. Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Se hela listan på energiforetagen.se Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige.

Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el.

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka.

Bakgrund energiproduktion år 2000 – resultat och statistik I denna promemoria sammanfattas resultatet av deklarationsåret 2000 och ges en historisk återblick över tidigare år. Resultat 2000 Antalet deklarationer och avgiftspliktiga anläggningar för 2000 var 241. Totala antalet avgiftspliktiga produktionsenheter var 363. Energi i Sverige avser att översiktligt sammanfatta alla aspekter på energikällor såsom tillgång på energiråvaror, deras omsättning, utvinning, användning och restproduktshantering liksom frågor kring energiomställning och energiomvandling i landet.

Feb 15, 2021 Statistics on renewable energy sources in the EU cover their production and share in energy consumption.

Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Hitta statistik. Snabba fakta. Människorna i Sverige; Utbildning, jobb och dina pengar; Samhällets ekonomi; Land, miljö och energi. Elektricitet i Sverige; Hushållens avfall i Sverige; Marken i Sverige; Tätorter i Sverige; Utsläpp av växthusgaser i Sverige; Återvinning av förpackningar i Sverige; Prisomräknaren; Namnsök; Lönesök; Det här är statistik En rad olika energislag ingår i Sveriges energitillförsel. År 2019 var energitillförseln inom det svenska systemet 548 terawattimmar, TWh. Utöver detta uppgick nettoexporten av el till 26 TWh. De viktigaste energislagen i Sverige är kärnkraft, biobränsle, olja och vattenkraft. Under 2019 bestod Sveriges elproduktion av 39 procent av vattenkraft och 39 procent av kärnkraft.

Tack vare att Sverige införde koldioxidskatt på fossila bränslen i början av  Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. för att se hur besökaren har navigerat på webbplatsen eller för att skapa besöksstatistik.
Att plugga utomlands

Sveriges energiproduktion statistik

Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem. When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs.

förnybar energi för uppvärmning i hela EU, det här har gett erfa- Sveriges höga energiförbrukning varit anmärknings- värt stabilt enskild kategori i statistiken. Det framgår i Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser. Användningen av förnybar energi 2017 ökade till samma rekordnivå som  Bergvärme är den vanligaste formen av geoenergi i Sverige. Berget eller marken lämnar normalt dubbelt så mycket energi som behöver tillföras i form av el.
U draw

prevas aktiekurs
sandströms båt
l hutton
plantagen norrköping telefon
vad innebär rättspsykologi
psykisk ohalsa hos barn och unga

Elektricitet baserad på vattenkraft genererar emellertid inga utsläpp av CO2 och särskilt Norge och Island, men även Sverige har en betydande elproduktion 

Energianvändning per person: 5 103 kilo oljeekvivalenter (2015)  av T Karlsson · 2018 — Bilaga 2: Statistik över tillgänglighet i de svenska kärnreaktorerna . Figur 1: Fördelning av Sveriges elproduktion mellan elområden 2016.


Kärleken kommer kärleken går ingen kan tyda dess lagar
loppmarknad lund

Uppgång för vindkraften 2020 visar elstatistiken. Energiföretagen Sverige har nu börjat redovisa Energiåret – den årliga statistiken för el, 

För musen över länet så får du upp statistik för respektive län. Statistik om läkemedel är en årlig rapport. Den innehåller statistik om läkemedel på recept samt vissa uppgifter om receptfria läkemedel och läkemedel till den slutna vården.