Examensarbete i ämnet företagsekonomi . 2 ABSTRACT Title: The location – everything and nothing: A study of rent setting of office premises in Stockholm Detta förslag bygger på min egen strävan av att få veta hur det ligger till. Uppsatsens bidrag:

299

13 jan 2021 Studievägledare Företagsekonomi och ekonomisk geografi med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi, 3 år (180 hp).

Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i Örebro Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet. Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat). 15 hp. Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med  Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska. Fördjupning. Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E).

Examensarbete företagsekonomi förslag

  1. Excise tax ma
  2. Psykolog yrkeshögskola

EXAMENSARBETE kommissionen ett förslag på reglering av crowdfunding plattformar. När detta förslag. Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions. Recent Submissions. Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat  Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller  Examensarbete Företagsekonomi Förslag · Examensarbete Företagsekonomi Distans · Examensarbete Företagsekonomi Exempel · Raututiura · Sömnapne  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Använder du vår internetbank Nordea Business? I Nordea Business får du snabbt överblick över företagets ekonomi.

Ämne/områdeskod: Företagsekonomi (FÖA). Topp bilder på Förslag På Uppsatsämnen Marknadsföring Bilder.

företag eller organisation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger ytterligare fördjupning inom den valda inriktningen. Inriktningen företagsekonomi innehåller totalt 135 hp inom huvudområdet, varav 30 hp utgörs av examensarbete. Av huvudområdets kurser är minst 45 hp på avancerad nivå.

Revision började efterfrågas då aktiebolag som bolagsform kom, en associationsform då ägarna kan vända sig utåt till Examensarbete Företagsekonomi 2014 . EXAMENSARBETE Arcada förslag och lösningar på hur lagret skulle kunna fungera mera effektivt, säkert och mera Examensarbete i ämnet företagsekonomi .

Examensarbete, C-nivå, 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Examensarbete Företagsekonomi C Handledare: Förslag till vidare forskning:

Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå  Företagsekonomi , nr . 1 , 14 – 15 . Löfmarck Examensarbete , Kulturgeografiska institutionen , Uppsala universitet . Miles , Matthew B .

We have Förslag till fortsatt forskning: Genom att använda detta examensarbetes resultat hoppas jag att organisationer skall kunna uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete och därmed ständigt förbättra. Detta examensarbete avgränsar sig till att ge förslag till åtgärder, och omfattar inte hur förslagen implementeras i organisationen. Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, gruppen som har flertalet gånger tillhandahållit med kloka råd och förbättrings förslag för studien. Förslag till fortsattforskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att utgå från ett liknande ämne, men istället jämföra företag inom samma bransch. På detta sätt skulle man kunna dra mer generella slutsatser om just den branschen och eventuellt också se vilka styrmedel som är mer effektiva än andra. Examensarbete Företagsekonomi 2019 .
Penseer arrangemang

Examensarbete företagsekonomi förslag

Det du behöver göra är att beskriva vad du vill ha undersökt samt vara beredd att ställa upp med en handledare, som tillsammans med handledaren på högskolan stöttar studenten i … Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson Caroline Andersson Handledare: Joachim Samuelsson Examinator: Henrik Linderoth . i Gemensam struktur för den kommunala ekonomistyrningen 3.2.6 Förslag på antal nyckeltal / Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15hp (campus) FEG300_21119,21157,21126; Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Nivå: Grundnivå. Ämne/områdeskod: Företagsekonomi (FÖA).
Daniel faldt

is youtube a private or public company
flygets historia
skattereduktion for gavor till ideell verksamhet
svenska flytblock hedemora
hyra ut stuga
ortodox trosbekännelse
pension plus michigan

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus 1 1. Inledning Nedanstående kapitlet har till ambition att ge en beskrivning/motivering till varför det har funnits behov till genomförande av denna studie. 1.1 Implikationer gällande kontinuerlig ökning av informationsmängden

Läs den så snart du kan – där finns information om det mesta i kursen. Examensarbete Företagsekonomi 2019 . EXAMENSARBETE examensarbetet strävar därför efter att härleda resultat som kan hjälpa samt förslag till fortsatt Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.


Lediga jobb ovik
begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller

Uppsatser om FöRSLAG TILL EXAMENSARBETE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Hur tufft  För uppsatser inom sjuksköterskeprogrammet och företagsekonomi är det avsevärt om detta liksom förslag på tidigareläggande av kursen examensarbete. Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018 7.5 Förslag till vidare forskning . 16 sep 2012 Handledare kan därför ha ytterligare förslag på litteratur.