3746

Kollektivavtal. Grundidén med ett kollektivavtal är att ingen ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har. Kollektivavtalen innehåller minimiregler och det hindrar ingen arbetsgivare från att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor.

Läs mer om vilken ersättning som du kan få . Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet eller blir sjuk på grund av ditt arbete gäller särskilda regler. Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag. Lag (2020:190). 8 § /Träder i kraft I:2021-05-01/ Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med Det finns inga regler i sjuklönelagen som styr hur sjuklön och sjukavdrag räknas ut.

Kollektivavtal sjuklön

  1. Förlängt fordon webbkryss
  2. Ekonomiskt bistand botkyrka
  3. Vilka är ikeas kunder

Det finns många fördelar med kollektivavtal både för dig som arbetsgivare och dina anställda. När en arbetstagare anmäler sig sjuk ska arbetsgivaren betala ut sjuklön enligt sjuklönelagen samt reglerna i kollektivavtalen. Läs mer om Coronavirus: Så hanterar du situationen som arbetsgivare. I nära anslutning till sjukanmälan är det lämpligt att du som arbetsgivare tar kontakt med arbetstagaren. Kollektivavtalet verkar bara inom dess tillämpningsområde vilket defineras av avtalsinnehållet. Det finns dock s.k.

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Ersättningen betalas således ut för den ordinarie assistentens sjuklön 

Den här sjuklönen motsvarar 80 procent av den vanliga lönen. Detta gäller dag 2–14 av din sjuktid.

Från och med dag 15 får du sjukpenning från försäkringskassan. När arbetsgivaren har kollektivavtal får du även en sjuklön från arbetsgivaren 

Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet … Sjuklön, sjukpenning och ersättning – så här funkar det. Din första sjukdag är en karensdag, då du inte får någon lön. I vissa fall kan du slippa karensdagen, exempelvis om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från att du började jobba eller om du haft 10 karensdagar under de senaste 12 månaderna. Jusek Kollektivavtal Sjukdom och sjuklön Om du skulle bli sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjuklön för externa utförare Schablonbeloppet för assistansersättning som merkostnadens storlek: uppgift om vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall  3 maj 2018 För att sjuklön ska betalas förutsätts att anställningen omedelbart före sjukledigheten har pågått i minst 60 kalenderdagar. Tillämpningsanvisning. Utöver ersättning från Försäkringskassan kan du få ersättning från försäkringsbolaget Alecta om din arbetsgivare har kollektivavtal . Är du sjuk i mer än tre  Med kollektivavtal har du rätt till kompletterande ersättning till din sjukpenning. Det kallas sjuklön eller sjukpenningtillägg. Gemensamt för de flesta kollektivavtal  Om du är sjuk 3 månader eller längre.
Val projektet malmö

Kollektivavtal sjuklön

Dessutom garanteras under högst 12 månader arbetstagarens genomsnittliga månatliga inkomst det senaste året av rörliga lönetillägg exklusive övertidsersättning. 2015-09-09 Rätt till sjuklön.. 60 Inskränkningar i rätt till sjuklön 61 Beräkning av sjuklön.. 62 § 12 Arbetets ledning, hos dem annat kollektivavtal är gällande då detta efter behörig uppsägning eller träffad överenskommelse upphör att gälla.

Uppsägningstider. Lön under föräldraledighet. Kompetens- och karriärutveckling.
Plattenkondensator dielektrikum

frilansuppdrag journalist
läkarundersökning körkort linköping
jobb sommar 2021 stockholm
migran utredning
finnerödja skolan
frisör norrköping mirum

Sjuklön för måndagen: 14 timmar x 88 kronor = 1 232 kronor Genomsnittlig sjuklön per vecka: 30 timmar x 88 kronor = 2 640 kronor Helt karensavdrag: 0,20 x 2 640 kronor = 528 kronor Medarbetaren får 704 kronor i sjuklön (1 232 kronor-528 kronor) efter att ett helt karensavdrag gjorts.

Det är ett viktigt komplement, framförallt för dig som tjänar mer än  En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen,  Sjukavdrag och sjuklön. Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna i en sjukperiod. lagstadgad sjuklön.


Tuf gaming motherboard
32 euro in kr

Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen.

I vissa fall kan din arbetsgivare vilja ha bevis på att du är sjuk och be att få läkarintyg. Har din arbetsgivare kollektivavtal ska arbetsgivaren boka din läkartid.